Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Ważne telefony

Telefony

ALARMOWE

 • Numer alarmowy - 112
 • Pogotowie ratunkowe - 999
 • Straż pożarna - 998
 • Policja - 997
 • Straż Miejska - 75 646 44 42/3
 • Pogotowie cieplne - 993
 • Pogotowie gazowe - 992
 • Pogotowie sieci elektrycznej - 75 722 26 80
 • Pogotowie wodne - 75 64 66 337
 • Zarządzanie Kryzysowe - 75 646 43 57
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - 0801 12 00 02
 • Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - 75 646 63 30
 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - 75 646 44 54
 • Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych - 75 646 44 69

MEDIA

 • Portal internetowy www.eluban.pl - 535900448
 • Dwutygodnik "Ziemia Lubańska" - 75 646 45 64
 • Przegląd Lubański - Internetowe Wydanie Czasopisma - 504 340 013
 • Telewizja "Łużyce" - 75 732 01 93

URZĘDY, INSTYTUCJE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu - 75 722 21 50
 • Komenda Powiatowa Policji - (75) 722 90 00 (alarmowy 997), 722 90 22, fax 75 722 90 42
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - 75 722 20 31, 722 38 09 (alarmowy 998), fax 721 43 88
 • Łużyckie Centrum Rozwoju w Lubaniu - 75 646 44 84
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu - 75 646 04 11
 • Muzeum Regionalne - ul. Rynek-Ratusz 75 646 44 47
 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - 75 646 43 42
 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii - 75 722 30 33
 • Powiatowy Urząd Pracy - 75 722 25 48
 • Prokuratura Rejonowa - 75 644 84 60
 • Sąd Rejonowy - 75 646 46 12
 • Straż Miejska - 75 646 44 43
 • Urząd Gminy Lubań - 75 646 59 20, fax 612 68 50
 • Urząd Miasta Lubań - 75 646 44 00, Biuro Obsługi Interesanta UM - 75 646 44 99
 • Urząd Pocztowy w Lubaniu - 75 721 63 43, 721 63 46
 • Urząd Skarbowy w Lubaniu - 75 722 91 00
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych - 75 646 87 80
 • Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych  Straży Granicznej - 75 725 40 00, fax 75 725 4700

 

INNE

Informacja PKP - ul. Dworcowa 1 - 75 722 36 96

Informacja PKS - ul. Papieża Jana Pawła II - 75 722 29 89

Informacja Turystyczna - 75 722 25 41, 75 646 44 74

TAXI - 75 775 07 77

PTTK, Oddział Pogórze Izerskie - 75 722 24 23

PTSM Oddział Łużycki - tel./fax 75 721 65 80 - kom. 604 927 247

Niezbędnik