Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Zarząd Powiatu

Skład Zarządu Powiatu

Skład Zarządu Powiatu VI kadencji 2018-2023 

 • Walery Czarnecki - Starosta - Przewodniczący Zarządu,
 • Konrad Rowiński - Wicestarosta, Członek Zarządu,
 • Zbigniew Maroń - Członek Zarządu
 • Edward Smusz - Członek Zarządu,
 • Stanisław Śnieżyk - Członek Zarządu.

Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym powiatu. Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu, które wspólnie tworzą powiatową admininstracje zespoloną. Posiedzenia zarządu zwołuje oraz przewodniczy im Starosta lub Wicestarosta.

Do zadań Zarządu powiatu należy w szczególności:

 • przygotowywanie projektów uchwał rady,
 • wykonywanie uchwał rady,
 • opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
 • gospodarowanie mieniem powiatu,
 • wykonywanie budżetu powiatu,
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu,
 • uchwalanie regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego.

 

Niezbędnik