Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Rada Powiatu

Skład Rady Powiatu Lubańskiego

Rada Powiatu, w myśl ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym - tj. z dnia 9 maja 2018 roku (Dz. U z 2018 r. poz. 995), jest organem stanowiącym i kontrolnym Powiatu Lubańskiego. Kontroluje działalność zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych.


Skład Rady Powiatu Lubańskiego VI kadencji 2018-2023 
 

 • Halina Białoń – Przewodnicząca Rady,
 • Iwona Korzeniowska-Wojsa – Wiceprzewodnicząca Rady,
 • Kazimierz Kiljan - Wiceprzewodniczący Rady.

Radni:

 • Walery Czarnecki
 • Rafał Klapetek
 • Bartosz Łasica
 • Adam Łobocki
 • Zbigniew Maroń
 • Jacek Miedziński
 • Janusz Niekrasz
 • Konrad Rowiński
 • Edward Smusz
 • Jan Surowiec
 • Bożena Szwedko
 • Stanisław Śnieżyk
 • Michał Turkiewicz
 • Wojciech Zembik

Niezbędnik