Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Jednostki ogranizacyjne

Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Lubańsikego i jednostek współpracujących:

Powiatowy Zarządu Dróg
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im Adama Mickiewicza w Lubaniu
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej
Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu
Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych we Włosieniu
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Młodzieżowy Dom Kultury
Dom Wczasów Dziecięcych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu
Szkoła Muzyczna I st. im. Oskara Kolberga w Lubaniu
Powiatowe Centrum Edukacyjne
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świeradowie-Zdroju
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Świeradowie-Zdroju
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Świeradowie-Zdroju
Środowiskowy Dom Samopomocy w Smolniku

Niezbędnik