Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Jakość powietrza

Informacje o stanie powietrza na terenie Powiatu Lubańskiego oraz woj. dolnośląskiego.

System Prognoz Jakości Powietrza

Pozostałe informacje o stanie powietrza na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu:

Na terenie Powiatu Lubańskiego zainstalowane zostały czujniki Airly monitorujące zanieczyszczenie powietrza. Sensory Airly mierzą m.in.: poziom stężenia pyłów zawieszonych PM2.5 oraz PM10, temperaturę powietrza, ciśnienie atmosferyczne oraz wilgotność powietrza. Wyniki pomiarów dostępne są na mapie on-line.

30 listopada 2017 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Dodatkowe informacje na temat walki ze smogiem na stronie Urzędu Marszałkowskiego.

Lubań:

Mieszka II 


Leśna:

Baworowo

Pocztowa


Smolnik

Elizy Orzeszkowej

Pobiedna:

Dworcowa


Świeradów-Zdrój​:

Sanatoryjna

11 ListopadaCzechaNiezbędnik