Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Edukacja

Sprawozdanie z działalności firemek – styczeń 2020r.

04-02-2020

„Firemki” prowadzone przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych z trzech powiatów oraz z Czech, w ramach unijnego projektu, działają niemal jak prawdziwe. Celem projektu jest lepszy start młodych w przyszłość, a oto raport z ich działalności.

Firma Nr 42 - IT-help

W styczniu br. uczniowie zapoznali się z modułem nr 3: Biegłość finansowa przedsiębiorcy. Omówiono zagadnienia z karty nr 12. Poddano dyskusji, jak ustalić właściwą cenę usług i towarów miniprzedsiębiorstwa.

Ponadto zrealizowano kartę pracy nr 13. Głównym tematem były podatki. W Polsce jest to temat bardzo trudny, skąłdajacy się z wielu kategorii i rodzajów. Porównano również podatki opłacane w Czechach z polskimi.

Firma Nr 43 – Yummy

Określono wśród uczniów umiejętności komunikacyjne i umiejętności efektywnego zarządzania czasem, oceniając jaki mogą one mieć wpływ na sukces firemki.

Spośród czterech występujących sposobów ustalania cen uczniowie wybrali dla siebie najkorzystniejszy, czyli taki który pozwoli pokryć  koszty i przyniesie odpowiedni zysk.

Ponadto omówione zostały zagadnienia dotyczące rozliczeń z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku dochodowego (PIT, CIT) oraz różnice jakie w zakresie podatków występują w Polsce i Czechach.

Wykonano także zadania praktyczne dotyczące rozliczeń firmy z tytułu podatku dochodowego.

Firma Nr 46 - „Jesteś tym, co jesz“

W styczniu uczniowie opracowali zagadnienia z Karty pracy nr 11. Poznali zagadnienia dotyczace zarządzania czasem, rozróżniania istotnych i nieistotnych celów i zadan oraz nauczyli się planowania. Ustalili swoje priorytey oraz zadania do wykonania.

Ucniowie zbierali informacje do prezentacji, jak wyeliminować cukier z diety, czym go zastąpić, co powinno się spożywać podczas wyzwania „Siedem dni bez cukru“.

Uczniowie przygotowali prezentację „Siedem dni bez cukru“.   

Firma Nr 48-  3DPrint

W miesiącu styczniu spotykaliśmy się trzykrotnie. Poznaliśmy zaganienia dotyczące zarządzania czasem, rozróżniania istotnych i nieistotnych celów i zadań oraz nauczyli się planowania. Ustalili swoje priorytety oraz zadania do wykonania.

Uczniowie pracowali na „Blenderze“, oprogramowaniu do grafiki 3D oraz zapoznali się z technologią druku 3D i używali slicera do przygotowania wydruku.  

Firma Nr 50 – ElektroProjekt

Uczniowie opracowywali kartę pracy – 12, następnie ustalili jakie usługi dokładnie świadczyć będzie firemka. Na następnym spotkaniu uczniowie wyszukiwali cenniki firm z branży na swoim terenie – co pozwoliło im ustalić cennik za poszczególne usługi. Na ostatnich zajęciach uczniowie przerobili kartę pracy nr 13 PODATKI.

Niezbędnik