Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Edukacja

Sprawozdanie z działalności firemek – luty 2020r.

04-03-2020

Firma Nr 42 - IT-help

W lutym br. uczniowie zapoznali się z modułem nr 3: Biegłość finansowa przedsiębiorcy. Omówiono zagadnienia z karty nr 13 - PODATKI. Omówiono rozdział podatków obowiązujących w Polsce. Został przedstawiony podział podatków na bezpośrednie i pośrednie. W formie ćwiczeniowej obliczano należne podatki na przykładowych formach usług oraz naszej firemki.

Ponadto zrealizowano kartę pracy nr 14 i 15 (finansowanie przedsiębiorstwa).

Omówiono sposoby na pozyskiwanie środków finansowych. Zostały zaprezentowane przykładowe programy państwowe (programy operacyjne, granty itd.). W dalszej części omówiono obowiązek ubezpieczenia pracownika. Przedstawiono kalkulator obliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Firma Nr 43 – Yummy

Zastanawiano się nad możliwościami stworzenia kapitału początkowego ze środków własnych i możliwościami pozyskania funduszy ze źródeł zewnętrznych.

Omówiono zagadnienia tj. wynagrodzenie netto i brutto, potrącenia obowiązkowe i dobrowolne, lista płac, ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i FGŚP oraz zwrócono uwagę na różnice, jakie w sferze obowiązkowych ubezpieczeń wystepują w Polsce i w Czechach.

Wykonano ćwiczenia dotyczace rozliczeń z ZUS-em za dany miesiąc.

Firma Nr 46 - „Jesteś tym, co jesz“

W lutym uczniowie opracowali zagadnienia z Karty pracy nr 12 i 13. Poznali zagadnienia dotyczące ceny produktu, kosztów stałych, zmiennych, zysku/marży, popytu. Przybliżone im zostały zagadnienia dotyczace podatków.

Uczniowie dopracowywali prezentację do wyzwania „Siedem dni bez cukru“ oraz przygotowywali ulotki z mapami myśli.

Firma Nr 48-  3DPrint

W lutym uczniowie opracowali zagadnienia z karty pracy nr 12 i 13. Poznali zagadnienia dotyczące ceny produktu, kosztów stałych, zmiennych, zysku/marży, popytu. Przybliżone im zostały zagadnienia dotyczące podatków.

Uczniowie pracowali na „Blenderze“, oprogramowaniu do grafiki 3D projektujac modele 3D.  

Firma Nr 50 – ElektroProjekt

Uczniowie na zajęciach opracowywali kartę pracy nr 14. Uczniowie wyszukiwali w ogłoszeniach lokalnych firm lub osób prywatnych, które potrzebują naprawić sprzęt komputerowy – jakie ceny proponują firmy, klienci za poszczególne usługi/naprawy. Potrzebne im to było do analizy swojego cennika, który wcześniej ustalili.

Niezbędnik