Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Edukacja

Projekt pn.: „KOMPETENCJE 4.0/KOMPETENCE 4.0“

20-01-2021

Inf. o działalności FF od września 2020 r. do stycznia 2021 r.

Nazwa numerfikcyjnej firmy:Biuro Rachunkowe RachMistrz nr 4

Omówiono  alternatywy na rynku pracy - pracownik, samozatrudnienie oraz  doprecyzowano LOGO fikcyjnej firmy. Praca z kartami pracy nr 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.Uczniowie dowiedzieli się co należy rozumieć pod pojęciem Przemysł 4.0. poznali podstawowe jego elementy, technologie oraz narzędzia wspierające i co do nich można zaliczyć. Podczas zajęć on line uczniowie dokładniej poznali trzy pierwsze narzędzia tj. Zarządzanie procesami, Zarządzanie projektami i część zagadnień dotyczących Zarządzania ryzykiem.

Bazując na wiedzy z poprzednich zajęć uczniowie przymierzyli się do stworzenia analizy ryzyka dotyczącej całej fikcyjnej firmy. Uczniowie dowiedzieli się czym różni się bezpieczeństwo cybernetyczne od bezpieczeństwa informacyjnego, a także na czym opiera się nowoczesny marketing. Poznali standardy i prawodawstwo dotyczące cyberbezpieczeństwa (i bezpieczeństwa informacyjnego) oraz podstawy bezpieczeństwa cybernetycznego w organizacji.Uczniowie zdobyli podstawowe informacje o grafice komputerowej i używanych w nich narzędziach (programach).

Nazwa i numer fikcyjnej firmy:PRBestOf nr2

Spotkania miały na celu określenie produktów przedsiębiorstwa. W dalszej części przedstawione zostały informacje o rynku -podaż i popyt.Pracowano nad kartą pracy nr 2 oraz 3 z Modułu nr 1. Dokonano próby wykonania biznesplanu.Praca z kartą nr 6 „Wstęp do przemysłu”. Wyjaśnienie terminów i pojęć związanych zindustrializacja. Praca z kartą nr 7 „Zarządzanie procesami”. Wyjaśnienie terminów i pojęć związanych zzarzadzaniem procesami.Praca z kartą nr 8, 9 oraz 10  „Zarządzanie projektami”. „Zarządzanie ryzykiem”, „Bezpieczeństwo cybernetyczne”. Praca z kartą nr 11, 12oraz 13„Nowoczesny marketing”, „Grafika komputerowa”, „Nowoczesne technologie komunikacyjne”. Poruszono podstawowe pojęcia nowoczesnego marketingu z mocnym ukłonem na zastosowania technologii komputerowej i psychologii marketingowej. Tematyka z grafiką komputerową i nowoczesnymi technologiami komunikacji ponownie zawiązała się z nauczanym zawodem – technik informatyk. 

Nazwa firmy:Fot-Ka nr 6

Na pierwszym spotkaniu omawialiśmy temat doradztwa zawodowego w ogólnym sensie oraz na przykładach działalności w szkole i w powiecie - pracowaliśmy z kartą pracy nr 3. Na kolejnych spotkaniach pracowaliśmy z kartą pracy nr 2 i zajęliśmy się tematem biznesplanu, cech przedsiębiorcy. Następnie pracowaliśmy z kartą pracy nr 6 i 7. Zajęliśmy się tematem nowych technologii, smart city i smart factory oraz zarządzaniem procesami. Uczniowie również logowali się na platformie do nauki języka czeskiego.Na kolejnych spotkaniach pracowaliśmy  z kartą pracy nr 8,,9, 10, 11, 12 i 13. Zajęliśmy się cyberbezpieczeństwem, grafiką, nowoczesnym marketingiem i nowoczesnymi technologiami komunikacyjnymi.

Nazwa i numer fikcyjnej firmy: SubProjekt nr 1

Na  zajęciach zostały omówione karty nr 1, nr 2 i nr 3. Uczniowie na zajęciach on-line zapoznali się z platformą e-lernigowej do nauki języka czeskiego https://www.czpledu.eu/pl/. Pierwsze spotkania polegały na przekazaniu wytycznych do logowania się do platformy językowej nauki języka czeskiego. Uczniowie pracowali on-line z kartami pracy nr 1,2,3, oraz odpowiadali na pytania, które znajdowały w każdej karcie pracy.

Niezbędnik