Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Edukacja

„Eins,due,tres… ” – kolejna grupa uczniów

31-01-2020

„Eins,due,tres… ” – kolejna grupa uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu na zagranicznych praktykachzawodowych realizowanych w ramach projektu Erasmus+.

Od powrotu uczennic kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa z praktyk zawodowych w Hiszpanii minęły niespełna dwa miesiące, a już kolejna grupauczniów z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej doskonali swoje praktyczne umiejętności zawodowe za granicą. 26.01.2020 r. zakwalifikowani do projektu uczniowie kształcący się w zawodzie technik informatyk oraz technik logistyk wyjechali do Berlina irozpoczęli praktyki zawodowe u pracodawców niemieckich. Projekt „Eins, due, tres…” realizowany przez szkołę został sfinansowany ze środków Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Młodzież przygotowywała się do styczniowego wyjazdu już od września 2019 roku: uczestniczyła w przygotowanych według programów autorskich, 32-godzinnych szkoleniach z języka angielskiego oraz 18-godzinnych warsztatach kulturowo-pedagogicznych prowadzonych przez doświadczoną kadrę nauczycieli.

Uczniowie wyjeżdżający na praktyki zawodowe wzięli udział w wielu spotkaniach organizacyjno-informacyjnych, sporządzili CV w języku angielskim, które zostało przekazane potencjalnym pracodawcom, oraz wypełnili testy językowe dostępne on-line dla uczestników projektu.

Bezpośrednio przed wyjazdem odbyła się odprawa uczniów przeprowadzona przez panią dyrektor Lidię Błażków. Podczas spotkania pani dyrektor pogratulowała uczestnikom odwagi w podjęciu decyzji o udziale w projekcie. Podkreśliła też, że każdy z uczniów zdobędzie dzięki temu nowe umiejętności oraz lepsze przygotowanie do aktywności i mobilności w życiu zawodowym. Pani dyrektor dodała również, że praktyki zagraniczne są świetną okazją do poznania samego kraju, jego kultury, języka i atrakcji turystycznych.

Od 27.01.2020 r. młodzi ludzie odbywający praktyki w Berlinie mają szansę, aby wiedzę zdobytą w szkole zastosować w praktyce.

Kamila i Ewelina z trzeciej klasy technikum logistycznego pracują w nowoczesnej firmie „24colours” GmbH zajmującej się sprzedażą i dystrybucją odzieży. Ola i Danusia zatrudnione w sklepie „U Zosi” przyglądają się, jak polska kultura wyodrębnia się na tle 190 innych narodowości zamieszkujących to prawie czteromilionowe miasto.Tymoteusz i Piotrek co rano odbywają długą podróż metrem do firmy „TurboZentrum” GmbH, gdzie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami mogą pracować w branży motoryzacyjnej i przyglądać się, jak działa duży, nowoczesny magazyn. Uczniowie klas logistycznych właśnie tu w Berlinie mogą się przekonać, że wybór tego zawodu wiąże się z dłuższym dojazdem do pracy, ponieważ zakłady tego typu znajdują się na obrzeżach miasta.

Bartek i Mateusz, uczniowie technikum informatycznego, pracują w serwisie komputerowym „Star61”. Serwis oferuje usługi naprawcze okolicznym mieszkańcom. Chłopcy podkreślają, że jest to dla nich ciekawa praca, bo mają do czynienia z nowoczesnym sprzętem i mogą w praktyce zastosować umiejętności nabyte w szkole. Robert pracuje w sklepie z komputerami „Webspace Electronic”. Ze swojego miejsca praktyk jest bardzo zadowolony, bo jak podkreśla, praktyczne doświadczenia zdobyte tu są dla niego bardzo cenne. Krzysiek i Przemekznaleźli swoje miejsce w międzynarodowym teamie firmy „BerlinkGmbH”.

Praktyki realizowane w tak wielokulturowym, światowym mieście to nie tylko wiedza i umiejętności zawodowe, ale także, a może przede wszystkim, otwieranie się na inne kultury, języki, zwyczaje.Możemy być dumni z naszych wychowanków, bo odnajdują się w tym wielkim świecie doskonale.

Projekt „Eins, due, tres … – praktyki zagraniczne uczniów ZSZiO im. KZL w Lubaniu” otrzymał dofinansowanie w kwocie prawie150 tys. euro, co pozwoliło pani Lidii Błażków, dyrektorowi ZSZiO im. KZL, zaplanować i zorganizować praktyki zawodowe dla 57 uczniów w zawodach: technik organizacji reklamy, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk oraz technik logistyk, którzy zrealizują praktyki zawodowe w trzech krajach: Hiszpanii (Malaga), Niemczech (Berlin) i we Włoszech (Rimini). Projekt jest realizowany w terminie 1.07.2019 r. –30.04.2021 r.

Niezbędnik