Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Nowe powiatowe przejścia dla pieszych, chodniki i nawierzchnie

03-08-2021

Powiat Lubański otrzymał dofinansowanie na przebudowę pięciu przejść dla pieszych, 1200 metrów chodników oraz 800 metrów nawierzchni w ciągu dróg powiatowych biegnących przy ulicy Mickiewicza i Dąbrowskiego w Lubaniu.

Koszt całego zadania wyniesie 683 tysiące złotych. Część z tych środków zabezpieczona zostanie w budżecie powiatu. Reszta w kwocie 596 tysięcy 800 złotych pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 r., którego dysponentem jest Wojewoda Dolnośląski.

Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez przebudowę i doświetlenie przejść oraz budowę infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo przechodniów.

- W ramach programu wykonane zostaną cztery bezpieczne przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Mickiewicza oraz piąte na ulicy Dąbrowskiego w pobliżu skrzyżowania z ulicą Sikorskiego. Przejścia zostaną doświetlone, a nawierzchnia drogi i chodników zostanie wyremontowana - po 100 metrów w każdą ze stron. To następny dowód naszej konsekwencji i skuteczności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację inwestycji, które są kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców - mówi Walery Czarnecki, starosta lubański.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Infrastruktury, dofinansowanie z RFRD dla gmin i powiatów jest uzależnione od dochodów samorządów: im niższy dochód własny, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80 proc. kosztów realizacji zadania. Zakładany czas rozpoczęcia prac to koniec października roku 2021.

Niezbędnik